Illinois State Library

Electronic Documents of Illinois


Electronic Documents of Illinois

Document Identification

Users should pay particular attention to version identification or dates of publication of documents retrieved. Earlier, possibly superseded, versions of documents are also stored here.

Title

  • Proposed Amendment to the Illinois Constitution (Polish)

Description

  • Konstytucja stanu Illinois ustanawia struktur#281; rz#261;du i praw dla stanu Illinois. Istniej#261; trzy sposoby, aby zainicjowa#263; zmiany w Konstytucji Stanu Illinois: (1) konwencja konstytucyjna mo#380;e zaproponowa#263; zmiany w dowolnej cz#281;#347;ci; (2) Zgromadzenie Oglne mo#380;e zaproponowa#263; zmiany w dowolnej cz#281;#347;ci; lub (3) inicjatywa petycyjna mo#380;e zaproponowa#263; zmiany ograniczone do tematw strukturalnych i proceduralnych zawartych w artykule legislacyjnym. Zanim wszelkie zmiany w Konstytucji stanu Illinois zaczn#261; obowi#261;zywa#263;, musz#261; je zatwierdzi#263; mieszka#324;cy stanu Illinois. Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Pana/Pani o proponowanych zmianach w Konstytucji Stanu Illinois oraz przedstawienie krtkiego obja#347;nienia i streszczenia argumentw- za i przeciw proponowanej poprawce.


Originally Deposited as: 210088

Published By:
Phone Number:

Language(s): PL-Polish

Volume or Year: 2022
Number or Issue:

Date Created: 08-23-2022
Date Last Modified: 08-23-2022

Librarian Remarks:

Access This Publication

1. Proposed Amendment to the Illinois Constitution (Polish) (EX1182022CAPolish.pdf).
Document Size: Software: Quartz PDFContext Version: MacOS Version 10.15.7 (Build 19H15)